Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında

25 Temmuz 16

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen projelerden, alım süreçleri başlamış ve/veya yasal olarak sonlandırılmak zorunda olan / belli bir zamana kadar tamamlanmak zorunda olan ve benzeri mücbir durumlar dışında kalan Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili yeni başvuru, her türlü mal, hizmet vb. satın alma işlemleri ikinci bir yazımıza kadar durdurulmuştur.

                                                                                                                                              HİTÜ Rektörlüğü

HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü – Kuzey Kampüsü 19030 ÇORUM