HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Adres
:
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü – Kuzey Kampüsü 19030 ÇORUM
Telefon
: 0364 219 19 19
Faks
: :0364 219 20 54
E-Posta
: bap@hitit.edu.tr
HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü – Kuzey Kampüsü 19030 ÇORUM