Mobil Menü

HÜBTUAM

Üniversitemiz tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan analizlerin, öncelikli olarak HÜBTUAM laboratuvarlarında yapılması gerekmektedir. Analizlerin Özel veya Kamuya ait laboratuvarlarda Hizmet Alımı suretiyle yaptırılabilmesi için,  HÜBTUAM bünyesinde yapılması imkânının bulunmaması şartı aranmaktadır.

Proje Yürütücülerinin yaptırmak istedikleri analizlerin, HÜBTUAM bünyesinde yapılıp yapılmadığının tespiti için, “BAPSO” otomasyonumuzdan dolduracakları “Hizmet Alım Talebi” formuna ilaveten HÜBTUAM tarafından onaylanacak olan “Analiz Sorgulama Formu” nun doldurulması ve Birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Forma ulaşmak için tıklayınız.

HÜBTUAM İletişim; 0 364 219 28 50

İlgili Belgeler