Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Başvuruları Hakkında

16 Ağustos 16

    Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 22.07.2016 tarihli duyurusunda, yükseköğretim kurumlarımızın uluslararası bilimsel faaliyetlerindeki temsiliyetinin kesintiye uğramaması ve öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından yurt dışına görevlendirme yetkisini üniversite Rektörlerine bırakmıştır. 

    Bu doğrultuda, hakkında FETÖ/PDY kapsamında soruşturma başlatılanlar ve muhakkik tarafından şahit olarak dinlenmesine karar verilenler (soruşturma süresi bitinceye kadar) hariç olmak üzere öğretim elemanlarımız, BAP (19008-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi) ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı başvurularını yaparak yurt dışında gerçekleştirilecek olan kongre, konferans, seminer benzeri ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara Rektörlüğümüzce de uygun görülmesi halinde katılabileceklerdir.

HİTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE