Mobil Menü

2017 Bilimsel Araştırma Projeleri ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Kılavuzları Yayınlandı 09 Şubat 2017

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” doğrultusunda hazırlanan “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kılavuzu” hazırlanarak ekte sunulmuştur.


Yine, Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanlarının kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, konser, sergi, bienal, atölye çalışmaları gibi Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere bilimsel çalışma(ları) ile kısa süreli olarak katılımlarının desteklenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Hitit Üniversitesi Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi” doğrultusunda hazırlanan “Hitit Üniversitesi Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Kılavuzu” ekte sunulmuştur.

 

_2017 HİTÜ BAP Kılavuzu için Tıklayınz.

_ 2017 HİTÜ BEDEP Kılavuzu için Tıklayınız.