Mobil Menü

Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi Revize Edildi 13 Ocak 2017

Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanlarının kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, konser, sergi, bienal, atölye çalışmaları gibi Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere ilgili bilimsel/sanatsal çalışma(ları) ile kısa süreli olarak katılımlarının desteklenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Hitit Üniversitesi Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan 14 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir.

            Söz konusu yönergede ifade edildiği üzere başvurular;

  • BAP Projesi kapsamında başvuran Hitit Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından www.bapso.hitit.edu.tr adresinden erişilebilecek BAPSO sistemi üzerinden,
  • Bunun dışındaki diğer tam zamanlı öğretim elemanlarının başvuruları ise Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (BEDEP) Bilgi Sistemi (www.bedep.hitit.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

- 2017-Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi için tıklayınız.

- 2017-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Verilecek Azami Destek Miktarları için tıklayınız.